Monday, July 19, 2010

ၾကည့္ခ်င္ေရ

ရခိုင့္႐ိုးရာ၀တ္စံု
ပက္ခံုးစံုမွာ
ကိုယ္႐ံုတင္လို႔
ျမင္ခ်င္ေရ..........။

ေ၀သာလီဘယတ္
သဇင္ပန္းကို
ဆံထံုးမွာခ်ပ္လို႔
ျမင္ခ်င္ေရ.........။

ဆြမ္းအုပ္ခါးတင္
သဒၵါရႊင္
ေက်ာင္း၀င္လမ္းမွာ
ျမင္ခ်င္ေရ........ႏွမ။


ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)
၁၈၊ ၀၇၊ ၂၀၁၀
Glada Hudik

Wednesday, July 14, 2010

ေမွ်ာ္နီသည္

“သူ......မလာလည့္
ေစာင့္နီပါသည္”
online ရိပ္ခို
ရႊီက်ီညိဳ
ခြန္းခ်ိဳစကား ေျပာပီးပါ......။

ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)
၁၃၊ ၀၇၊ ၂၀၁၀
Glada Hudik

Tuesday, July 6, 2010

ဗဟု၀ွဒ္ခ်စ္သူ

ရာဇပလႅင္လုလို႔
တိုင္းပ်က္ရေရပိုင္
အခ်စ္ဇံ၀င္ယစ္မူးလို႔
လကၤာဒီပ ျပည္ပ်က္ခရေရ.......။

မခ်စ္ပါဆို သီတာပ်ိဳက
စိတ္တြင္၀ယ္ဆို သစၥာမာ႑ိဳင္စကား

“သင္ကား.....နီညႇိဳသက္ေပ်ာက္
တြင္းေရာက္ေအာင္ထိ ခ်စ္ခပါ၏.......
သင္၏ေမာတၱာ ငါ့ရင္ထဲမွာ
ဟိလီပါက ခဲသားရြီးရာ
႐ုပ္လံုးေပၚေစသတည္း.....”

ဒသဂီရိ႐ုပ္လံုး အံဖံုးမွာဆြဲ
တိုင္းခန္းလွည့္လည္ဆဲ ရာမ
တဒင္က နင္းမိခလို႔
ၿခီဖ၀ါး မီးထေတာက္ရေရ.........။

ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)
၀၃၊ ၀၇၊ ၂၀၁၀
Glada Hudik