Saturday, March 1, 2014

အာသီသ

ရနံ႔တိ မကုန္ခန္းသိ္မ့္ဆိုေက
အသံတိတ္လားေရ ေအႏွခမ္း
တခြန္းေလာက္ ျပန္ေျပာခပလင္
နားေထာင္ခ်င္လို႔ရာ.......။

ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)
27. 02.2014

No comments:

Post a Comment